การใช้สินเชื่อส่วนบุคคล

การใช้สินเชื่อส่วนบุคคล

การใช้สินเชื่อส่วนบุคคลของคนในยุคปัจจุบัน

   มีข้อมูลออกมาจากธนาคารกสิกรไทย ปรากฏว่าตอนที่เป็นช่วงที่การเมืองนั้นค่อนข้างร้อนแรง ซึ่งในปี พ.ศ.2557สถานการณ์ทางการเมืองที่ย่ำแย่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว มันทำให้เกิดภาวะเงินตึงมือ ซึ่งภาวะเงินตึงมือก็คือ ทางธนาคารพบว่า มีลูกค้าของธนาคารนั้นได้มีการใช้บัตรกดเงินสด ไปกดเงินที่ตู้เพิ่มมากขึ้น เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากผิดปกติ และสาเหตุทีมีคนใช้บัตรกดเงินสดนี้ไปกดเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่า เริ่มไม่มั่นใจ กับรายได้ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้ ซึ่งเหตุการณ์การเมืองที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมานั้น ทำให้ลามมาถึงปีนี้และมีแนวโน้มที่จะลามต่อๆไป ทำให้เริ่มเห็นผลกระทบได้ชัดจากการใช้บัตรกดเงินสดของลูกค้าของธนาคาร

   เขาได้ไปเปรียบเทียบดูจากสัปดาห์แรกของปีนี้ ปรากฏว่า พบว่าลูกค้านั้นได้ใช้บัตรกดเงินสดไปถอนเงินล่วงหน้าเพิ่มขึ้น อย่างเช่นในช่วงปี 2557 มีคนใช้บัตรกดเงินสดถอนเนออกมาถึงกว่า 1,500 ล้านบาทเลย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วอย่างมาก ที่มีปริมาณการถอนเงินจากบัตรกดเงินสดจำนวนมากนี้ เพราะว่า ลูกค้ามีสัญญาณจากหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ย่ำแย่ ทำให้เศรษฐกิจนั้นตกต่ำลงไปด้วย และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำแล้ว ประชาชนจึงต้องใช้บัตรกดเงินสดนี้ไปกดที่ตู้เอนำเงินออกมาใช้

   เช่นเดียวกับบัตรเครดิตครับ ที่มีผู้คนสนใจที่จะสมัครกันน้อยลง เพราะเริ่มขาดความมั่นใจว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรหากเป็นเช่นนั้นอยู่ ที่เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ประชาชนจึงขาดความมั่นใจกับธนาคาร และกลัวเกรงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว หากสมัครบัตรเครดิต อาจจะทำให้ดอกเบี้ยนั้นเพิ่มมากขึ้น

   ส่วนอัตราการใช้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 19 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบได้กับปีก่อนๆ สำหรับเรื่องธุรกิจที่ประสบปัญหาก็คือธุรกิจการซื้อทองคำ ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตเป็นส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือยอดนั้นชะลอลงไป ก็เลยมีผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเป็นพิเศษครับ

   ในปีที่แล้วมียอดการจับจ่ายใช้สอยลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ธุรกิจทองคำ ซึ่งปีที่แล้ว มีอัตราการเจริญเติบโตถึง 33 เปอร์เซ็นต์แต่ช่วงเดือนมกราคานี้ มียอดติดลบถึง 7 เปอร์เซ็นต์ และในตอนนี้ ราคาทองนั้นก็ลดลงและมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น อีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งปีที่แล้ว มีอัตราการเจริญเติบโตถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีนที่แล้วนั้นมีอัตราการเจริญเติบโต 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยเท่าเดิม อย่างในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานี้ คนส่วนใหญ่จะซื้อทองคำเยอะ และมีการจับจ่ายใช้สอยโดยผ่านบัตรเครดิต ปรากฏว่ายอดการใช้จ่ายนี้หายไป

   แต่อย่างไรก็ตามครับ เมื่อถึงปีนี้ คือปี 2558 ยอดการสมัครบัตรเครดิตนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น จากการคาดการณ์น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากในตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มเป็นปกติแล้ว และมีความสงบมากยิ่งขึ้น ตลาดซื้อขายก็เริ่มขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้มีผู้สมัครที่จำบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเพิ่ม และด้วยสังคมที่เปลี่ยนไป สถาบันทางการเงินหลายๆแห่งก็เริ่มที่จะจัดโปรโมชั่น เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้สนใจที่จะทำบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด รวมถึงสินเชื่อต่างๆ เช่น บ้าน และรถ เพราะสถาบันทางการเงินต่างๆนั้นเห็นและมองว่า เศรษฐกิจไทยต่อไปข้างหน้าจะเจริญเติบโต รวมถึงสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เพิ่มขึ้น ตลาดการค้าขายก็ดีขึ้น ทำให้สถาบันทางการเงินและธนาคารต่างๆนั้นก็เริ่มสนับสนุนให้ประชาชนใช้สินเชื่อต่างๆ และชักชวนลูกค้าให้ใช้บริการ แต่ในการจัดโปรโมชั่นนี้ทางธนาคารนั้นได้โฆษณาอย่างกว้างขวางและก็เข้มงวดในการคัดเลือกลูกค้าอย่างเต็มที่เช่นกัน

   แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสมัครสินเชื่อกันมากขึ้นแล้ว อาจจะทำให้ประชาชนนั้นเกิดหนี้เพิ่มได้เช่นกัน สิ่งนี้ควรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษ แต่ทางสถาบันการเป็นก็เริ่มที่จะใช้ความเข้มงวด ซึ่งเป็นกฎในการพิจารณารับอนุมัติลูกค้า ซึ่งได้เข้มงวดกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก เพื่อคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพให้สมัครสินเชื่อ และยังดำเนินการต่อไปอย่างเข้มงวด ด้วยความก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อประชาชน ที่ประชาชนนั้นเริ่มเดินหน้าเข้าหาวัตถุ สิ่งของ และต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ คนเหล่านี้เริ่มที่จะสนใจเรื่องการกู้ยืมสินเชื่อต่างๆ และเริ่มที่จะพากันสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเพื่อที่จะได้สิ่งของทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นมาไว้ครอบครอง แต่อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ก็ไม่อาจได้รับการอนุมัติอย่างง่ายดายจากธนาคาร

   สังคมเริ่มเปลี่ยนไป ให้ผู้สนใจในการสร้างหนี้เพิ่มมากขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างทั้งความจำเป็น และไม่จำเป็น และหลายๆคนนั้นได้เห็นโปรโมชั่นที่ทางสถาบันทางการเงินได้เริ่มชักชวนและแนะนำมากขึ้น คาดได้ว่า ในอนาคตจะมีผู้ที่สมัครสินเชื่อต่างๆมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา และจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดสินเชื่อต่างๆ และอีกอย่างหนึ่ง ผู้คนในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะศึกษาการขอสินเชื่อต่างๆ เพราะด้วยความก้าวหน้าทางความรู้ในเรื่องของการเงินและการลงทุน รวมถึงแหล่งความรู้ต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ต่อไปในอนาคตอาจจะทำให้ตลาดสินเชื่อนั้นเติบโตอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน